Гости от Мексико и Куба на среща в КЗД

На 14 октомври 2021 г. на посещение в Комисията за защита от дискриминация бяха проф. Оскар Родригес Агире от Автономния университет на Сакатекас "Франсиско Гарсия Салинас" в Мексико и Хосе Рамон Виняс Алонсо от Република Куба. Те бяха посрещнати от доц. д-р Ана Джумалиева, председател на КЗД, и доц. д-р Баки Хюсеинов, зам.-председател на КЗД.

Присъстващите на срещата бяха запознати с правомощия на Комисията, заложени в Закона за защита от дискриминация, и със спецификата в дейността ѝ. Обърна се внимание на превенцията като важен фактор за успех в борбата срещу дискриминацията.

Гостите от своя страна изразиха удовлетворението от поканата, както и готовност за сътрудничество за повече толерантност и недискриминация.

В знак на уважение проф. Оскар Родригес Агире поднесе на доц. Джумалиева почетен знак на Автономния университет на Сакатекас като признание за нейната последователна и всеотдайна работа в защита на правата на човека и равнопоставеността.

Беше посетено открито заседание на КЗД.