Участие на КЗД в международна конференция за защита на правата на човека в Евразия

На 12 октомври 2021 г. доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация участва онлайн в V международна научно-практическа конференция „Защита на правата на човека в Евразия: обмен на най-добри практики на омбудсмани“.

Конференцията беше открита от Татяна Москалкова, върховен комисар по правата на човека на Руската федерация. Приветствени адреси бяха изпратени от  Владимир Путин, президентът на Руската федерация, от Мишел Бачелет, върховен комисар на ООН по правата на човека, и др.

По време на конференцията бяха споделени и обсъдени национални и международни практики по съответните въпроси за защита правата на хората с увреждания и екологичните права на човека.

Сред участниците в конференцията бяха омбудсмани от различни страни, членове на Евразийския алианс на омбудсманите (EOA), омбудсмани в съставните образувания на Руската федерация, представители на международни организации, публични органи, академични среди и неправителствени организации.