Участие на КЗД в Годишна среща за престъпленията от омраза

 

На 14 и 15 ноември 2019 г. Наско Атанасов, член на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), и Кремена Лазарова, експерт в Комисията, взеха участие в Годишната среща на националните точки за контакт за престъпленията от омраза, която се проведе във Виена.

Целта на срещата беше:

· създаването на възможност за обмен на опит и инициативи за добри практики между националните точки за контакт, Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) на ОССЕ, прокуратурата и академичните среди;

· споделяне на информация за текущите проекти на БДИПЧ, представляващи конкретен интерес за националните точки за контакт, и търсене на перспективи и предложения от националните точки за контакт;

· идентифициране на други области за сътрудничество между БДИПЧ и националните точки за контакт.

Представителите на КЗД запознаха аудиторията с добрия опит на България всички заинтересовани органи да взаимодействат с КЗД за целите на ангажиментите в рамките на БДИПЧ.