Комисарят по правата на човека в Съвета на Европа на посещение в КЗД

На 28 ноември 2019 г. в Комисията за защита от дискриминация на официално посещение бе Дуня Миятович, комисар по правата на човека в Съвета на Европа, придружена от Патриша Отвос, съветник в Служба на комисаря по правата на човека в Съвета на Европа, Юзгюр Дерман, заместник-директор на Службата на комисаря по правата на човека в Съвета на Европа, Франсоа Кемпф, съветник Служба на комисаря по правата на човека в Съвета на Европа.

От страна на Комисията на срещата присъстваха Ана Джумалиева, председател, Баки Хюсеинов, зам.-председател, членовете на КЗД Златина Дукова, София Йовчева, Наско Атанасов и Петър Кичашки, както и Надежда Йонкова, главен секретар на КЗД.

Гостите бяха запознати с дейността на Комисията за защита от дискриминация, с начина, по който се избират членовете ѝ, със спецификата в производството пред институцията, с превантивната ѝ дейност, както и с проблемите, които тя среща като орган по равнопоставеност.

В своето обръщение Дуня Миятович подчерта, че посещението ѝ в КЗД е и първото нейно официално посещение в България в качеството ѝ на комисар по правата на човека. Тя прояви интерес към дискриминацията като явление у нас, към проблемите с правата на ромите, както и към свободата на медиите. Бе засегнат и въпросът за езика на омразата срещу уязвими групи.