Израелският посланик Н.Пр. Йорам Елрон на официално посещение в КЗД

 

На 25 ноември 2019 г. Н.Пр. Йорам Елрон – посланик на Държавата Израел в България, направи официално посещение в Комисията за защита от дискриминация (КЗД). Той беше посрещнат от председателя на КЗД  Ана Джумалиева, зам.-председателя Баки Хюсеинов, и Робърт Джераси, съветник в КЗД.

Госпожа Джумалиева представи начина и изискванията, по които се избират членовете на КЗД, както и основните принципи, които се спазват при техния избор. Бяха изложени същността, правата и задълженията на Комисията, заложени в Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.), както и нейните правомощия според същия закон. В тази връзка беше подчертана уникалността на ЗЗДискр. в рамките на Европейския съюз, с оглед на широкия спектър от признаци, защитени от дискриминация.  Беше обърнато внимание и на ролята и функциите на регионалните представители на КЗД.

Председателят на КЗД разказа за съвместните инициативи на КЗД и Организацията на евреите в България „Шалом“ и подписания между тях меморандум за сътрудничество.

Обсъдени бяха възможности за съвместни инициативи с израелски сродни органи с цел превенция и недискриминация.

Н.Пр. Йорам Елрон бе запознат пряко с производството пред КЗД, като посети заседателната зала и провеждащо се там заседание по преписка.