Участие на представители на КЗД във Втора международна конференция на омбудсманите

 

По покана на г-н Шереф Малкоч, главен омбудсман на Република Турция, доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), доц. д-р Баки Хюсеинов, заместник-председател на КЗД, и доц. д-р Надежда Йонкова, главен секретар на КЗД, взеха участие във Втората международна конференция на омбудсманите.

Тя се проведе  на 18-19 ноември 2019 г. в Истанбул, Турция, по проект „Техническа помощ за засилване на ролята на омбудсмана в защитата и насърчаването на правата на човека“, финансиран от Европейския съюз.

Приветствие към участниците направиха г-н Шереф Малкоч - главен омбудсман на Република Турция, д-р Хакан Ертюрк - директор на Централното звено за финанси и договори, Министерство на трезора и финансите на Република Турция, и г-жа Елефтерия Перциниду , заместник-ръководител на делегацията на Европейския съюз в Турция.

В четвъртата заключителна сесия на конференцията доц. д-р Ана Джумалиева, изнесе доклад на тема „Да не оставяме никого да изостава“. Сесията беше посветена на бъдещите роли на правозащитните органи за защита на принципите, които ги ръководят, и за споделянето на отговорности помежду им.

Госпожа Джумалиева отправи призив към националните органи, ангажирани да осигурят и гарантират упражняването на човешките права да бъдат повече от всякога гъвкави и обединени и да подобрят сътрудничеството помежду си, както и взаимодействието между различните механизми за защита на уязвимите групи в държавите, за да се извърши необходимата социална промяна за равенство.