Семинар за недискриминация в образованието

 

На 9 и 10 октомври 2019 г. Комисията за защита от дискриминация (КЗД) организира в сградата на Областната администрация в Смолян семинар за служители от системата на Министерство на образованието и науката (МОН). Семинарът се провежда по споразумение между КЗД и МОН. Целта на семинара е превенция и недопускане на дискриминация в сферата на образоването. Това е първият от поредицата четири семинара по споразумението.
Пред присъстващите бяха представени лекции и проведени интерактивни занимания с обобщение и представяне на резултатите в дискусионен
форум.
Лектори бяха членове и експерти на Комисията за защита от дискриминация.