Представители на КЗД на международна конференция в Чехия

На 3 октомври 2019 г. по покана на омбудсмана на Чехия Анна Шабатова членовете на Комисията за защита от дискриминация Наско Атанасов и Орлин Колев присъстваха на международна конференция „Закон за борба с дискриминацията 2009-2019 г. Десетгодишно пътуване към справедливост“, която се проведе в Сената на парламента на Чехия.

Целта на конференцията бе да оцени десетте години от създаването на чешкия Закона за борба с дискриминацията и да се обсъдят потенциалните му изменения. По този начин конференцията засегна правни въпроси, като се фокусира върху опита с прилагането на антидискриминационния закон от чешките съдилища.

Присъства Мирюсе Хорска, зам.-председател на сената на Чехия, Хелена Валкова, комисар по правата на човека на Чехия, както и представители на Малта, Естония, Румъния, Сърбия и др.