НачалоЗа насКариери

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП възложителят удължава срока за получаване на оферти по поръчка с предмет "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА И СЪЗДАВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“, ФИНАНСИРАН В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020“до 02.09.2016 г. 17:30 ч. Отварянето на офертите ще се състои на 07.09.2016 г. в 10:30 ч. в сградата на КЗД. Информацията е публикувана в "ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА"

 
Bulgarian English French German Russian