Комисия за защита от дискриминация

НачалоПолитика за достъпност

Комисия за Защита от Дискриминация

Политика за достъпност

Политика за достъпност

 

Декларация за достъпност

Комисия за защита от дискриминацията се стремим да осигури достъпност на своята интернет страница за всеки потребител, независимо от неговите умения и опит с технологиите. Нашата цел е да Ви предоставим достатъчно ясна, разбираема и полезна информация, независимо от начина по който я възприемате, като се придържаме към наличните стандарти и добри практики.

За да осигурим удобство и достъп до информацията, която сайтът предлага, за всеки наш потребител - използваме практиките, установени според стандартите на World Wide Web Consortium – (W3C) - Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1).

WCAG 2.1 обяснява как съдържанието в интернет страниците да бъде направено по-достъпно за хора със специални нужди. Изпълнението на насоките ще помогне на повече хора да се чувстват удобно и да се възползват от предимствата на интернет.

 

Стандарти

Интернет страницата на Комисия за защита от дискриминация е създадена с код съвместим с W3C стандартите за XHTML и CSS. Тя се възпроизвежда коректно в наличните към момента интернет браузъри и използването му гарантира съвместимост с нови или подобрени такива.

 

Изключения

Макар да се стремим да осигурим съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект. Браузърите и техниките за разработка и достъп до интернет се развиват много бързо и понякога някои от стандартните изисквания за достъпност стават излишни.

В тази светлина ние непрекъснато развиваме технологично интернет страницата на Комисията за защита от дискриминация с оглед постигането на високи стандарти на достъпност и използваемост на съдържанието в нея.

 

Имате проблем

Ако срещате затруднения докато работите с https://www.kzd-nondiscrimination.com или част от съдържанието ѝ не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да направим подобрения.

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian