2018

КатегорииФайлове

folder icon 0 AD HOC

Признаци - етническа основа, расова основа, пол, човешки геном, упражняване правото на труд, народност, гражданство, произход, религия, вяра, образование, убеждение, политическа принадлежност, лично положение, обществено положение, имуществено състояние, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, прилагане на Законаза енергетиката, упражняване на синдикална дейност, определяне размера на встъпит. вноски за САК, упражняване правото на достъп до собст. недв. имот, тормоз на работното място, различни цени на услуги, неблагопр. третиране при предост. на стоки и услуги

folder icon 1 Петчленен състав

Признаци - етническа основа, расова основа, пол, човешки геном, упражняване правото на труд (тормоз), народност, гражданство, произход, религия, вяра, образование, убеждение, политическа принадлежност, лично положение, обществено положение, имуществено състояние, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, синдикална дейност, сексуален тормоз

folder icon 0 Пети състав

Признаци - увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение

folder icon 0 Четвърти състав

Признаци - образование, убеждение, политическа принадлежност, лично положение, обществено положение, имуществено състояние

folder icon 0 Трети състав

Признаци - народност, гражданство, произход, религия и вяра, лично положение

folder icon 0 Втори състав

Признаци - пол, човешки геном и защита при упражняване на правото на труд, упражняване на синдикална дейност

folder icon 0 Първи състав

Признаци: етническа и расова основа


_DML_TPL_NO_DOCS
Bulgarian English French German Russian