AD HOC
Признаци - етническа основа, расова основа, пол, човешки геном, упражняване правото на труд, народност, гражданство, произход, религия, вяра, образование, убеждение, политическа принадлежност, лично положение, обществено положение, имуществено състояние, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, прилагане на Законаза енергетиката, упражняване на синдикална дейност, определяне размера на встъпит. вноски за САК, упражняване правото на достъп до собст. недв. имот, тормоз на работното място, различни цени на услуги, неблагопр. третиране при предост. на стоки и услуги

ДокументиДата на добавяне

file icon Reshenie 038 06 PR028 06Tooltip 09.03.2009 Сваляния: 1013
Страница 3 от 3
Bulgarian English French German Russian