Петчленен състав

Признаци - етническа основа, расова основа, пол, човешки геном, упражняване правото на труд (тормоз), народност, гражданство, произход, религия, вяра, образование, убеждение, политическа принадлежност, лично положение, обществено положение, имуществено състояние, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, синдикална дейност, сексуален тормоз

Страница 1 от 24
Bulgarian English French German Russian