Четвърти състав
Признаци - образование, убеждение, политическа принадлежност, лично положение, обществено положение, имуществено състояние
Страница 1 от 14
Bulgarian English French German Russian