Комисия за защита от дискриминация

НачалоПроекти

Комисия за Защита от Дискриминация

Проекти

Програма "Прогрес" 2010-2011 : Програмата за заетост и социална солидарност Прогрес (2007-2013) на Европейската общност

Програма "Прогрес" 2010-2011 : Програмата за заетост и социална солидарност Прогрес (2007-2013) на Европейската общност

Програма "Прогрес" 2009-2010 : Програмата за заетост и социална солидарност Прогрес (2007-2013) на Европейската общност

Програма "Матра-Флекс" : Проект "Oбмяна на опит и взаимно учене между Комисията за защита от дискриминация-България и Комисията за равно третиране на Кралство Нидерландия" МАТ09/BG/8/1

Проект "Стратегическо партньорство за пълноценна имтеграция на имигрантите в българското общество"

Проект Подкрепа за Европейско сътрудничество в младежката сфера  BG/A5.1.007/2009/R1: "Младежта в действие срещу дискриминацията"

Проект "Училища" : Наръчници за ползване на обучителен пакет "Училища без дискриминация"

Проект "Училища" : Каталог на добрите практики "Училища без дискриминация"

Проект "Училища" : "Да преподаваме антидискриминация и толерантност"

Електронен тест за толерантност

Повишаване на капацитета на пенитенциарния персонал за превенция на дискриминация и зачитане на човешките права чрез обучение по европейски стандарти

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian