Комисия за защита от дискриминация

НачалоПравила за ползване

Комисия за Защита от Дискриминация

Правила за ползване

Съдържание на сайта

Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на Комисията за защита от дискриминация, освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него единствено за лични нетърговски цели. Забранява се всякакво разпространение на сайта или части от него без изричното писмено съгласие на Комисията за защита от дискриминация. Някои индивидуални документи в тези страници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, които са изрично посочени. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

Точност и истинност на информацията

Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Комисията за защита от дискриминация не гарантира, че интернет страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Комисията за защита от дискриминация си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време и се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си. Комисията за защита от дискриминацията не носи отговорност за грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните.

Лична и некомерсиална употреба на информацията

Сайтът на Комисията за защита от дискриминация е предназначен изключително за лична и некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на Комисията за защита от дискриминация и този интернет сайт.

Връзки към други интернет страници и сайтове

С цел да улесни достъпа Ви Комисията за защита от дискриминация може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети страни. Интернет страниците на www.kzd-nondiscrimination.com могат да съдържат банери (рекламни изображения) или текстови линкове към външни страници, за които отговарят други лица. Комисията за защита от дискриминация не носи отговорност за информацията, която се публикува и показва в техните страници. Линковете от нашия сайт към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като Комисията за защита от дискриминация няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с това споразумение се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях.

Забранена и непозволена употреба

При ползването на този сайт се задължавате да не използвате данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на Комисията за защита от дискриминация или неговите партньори за забранени от закона или несъвместими с тези условия действия и цели.

Изпращайки материали до нашите сървъри чрез електронна поща или през интернет страницата на Комисията за защита от дискриминация, Вие приемате следните условия:

а) Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;

б) Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите;

в) Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили. Комисията от защита от дискриминация може по всяко време, по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

Промяна на правилата и условията за ползване на сайта

Комисията за защита от дискриминация си запазва правото да модифицира тези правила по всяко време без предварително известяване. Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. Това споразумение между Комисията за защита от дискриминация и посетителите на сайта се прилага, докато една от страните не го прекрати. Вие можете да го прекратите, преставайки да използвате интернет сайта на Комисията за защита от дискриминация и унищожавайки материалите, които сте запазили по какъвто и да е начин от него. Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайта първо ще бъдат предупредени и в случай, че продължат съзнателно да не ги спазват ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта и услугите, които той предлага.

Съгласие с правилата и условията за ползване на сайта

Посещавайки интернет страниците на Комисията за защита от дискриминация, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки този сайт.

Изявление за защита на личните данни

Изявлението за защита на личните данни е предназначено да защити идентификацията на нашите потребители. Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да използвате някои от специализираните ни модули и услуги, необходимо е да публикувате желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, но личните Ви данни продължават да бъдат защитени. Подчертаваме, че събираме данни, които са необходими за извършване на желаната услуга, като в този процес използваме изключително онези данни, които сме получили директно от вас. Приоритетна цел на Комисията за защита от дискриминация е да гарантира на своите потребители разумно ниво на безопасност на личните данни.

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian