НачалоПрофил на купувачаНа основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, комисията обявява, че отварянето на плик номер три ' Предлагана цена' на участниците ще се извърши на 13.07.2016 г. от 10:00 часа в сградата на КЗД находяща се гр.София, бул.'Драган Цанков' 35

Комисия за защита от дискриминация :: Файлов център

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, комисията обявява, че отварянето на плик номер три ' Предлагана цена' на участниците ще се извърши на 13.07.2016 г. от 10:00 часа в сградата на КЗД находяща се гр.София, бул.'Драган Цанков' 35

Remository 3.54 utilise les technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript
Bulgarian English French German Russian