Комисия за защита от дискриминация :: Файлов център

АРХИВ

АРХИВ

Containers Директории/Файлове
(0/13)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТЕНОГРАФСКИ УСЛУГИ

(0/13)

„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж в чужбина и трансфер с наземен транспорт в чужбина, за нуждите на Комисията за защита от дискриминация, както и хотелски резервации и настаняване, както и сключване на застраховка за медицински разходи при болест и злополука за сметка на лицензиран застраховател

(0/5)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТЕНОГРАФСКИ УСЛУГИ

Remository 3.54 utilise les technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript
Bulgarian English French German Russian