Комисия за защита от дискриминация

НачалоКонтактиРегионални представители

Комисия за Защита от Дискриминация

Посланикът на Република Азербайджан на визита в КЗД

 

 

 

На 25.04.2015 г. Н.Пр. Наргиз Гурбанова – извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан в Република България, придружена от III секретар Вусула Садъгова, посетиха Комисията за защита от дискриминация. Те разговаряха с председателя на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) Ана Джумалиева и заместник-председателя Баки Хюсеинов.

В разговора г-жа Ана Джумалиева отбеляза, че Комисията за защита от дискриминация съществува като орган по равнопоставеност, който функционира вече от 10 година, след като е била създаден във връзка с ангажиментите на България по повод присъединяването й към ЕС. Беше отбелязано, че с ежегодно нарастващия брой жалби и сигнали, наред със случаите на самосезирания, КЗД е утвърдила своето място като орган по равнопоставеност в национален и европейски мащаб. В тази връзка домакините отбелязаха, че в Закона за защита от дискриминация е предвиден отворен списък от признаци за дискриминация с изрично предвидени санкции и гаранции за изпълнението им, което в сравнителен план по отношение на други европейски органи за равенство позволява максимална защита от дискриминация чрез специализираното производство пред Комисията, или по желание на търсещия зашита – по съдебен ред. Беше отбелязана добрата практика на държавата ни във връзка с функционирането на регионалните представители към КЗД, квотния принцип на определяне на състава на КЗД (участие на мъже и жени, на малцинства, на представители на научните среди), както и дейностите на органа, свързани с осъществяване на правомощията по превенция. Беше изтъкнато значението на членството на КЗД в Equinet – Европейската мрежа на органите за равнопоставеност, както и ролята на мониторинга на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността /ЕКРН/. Председателят на комисията отбеляза също, че Международният координационен комитет на националните институции за популяризиране и защита правата на човека към Върховния комисар за правата на човека на ООН официално е акредитирал КЗД като орган по правата на човека със статут „Б".

От своя страна Н.Пр. Наргиз Гурбанова поднесе информация за това, че в Азербайджан съжителстват в дух на толерантност и разбирателство традиционно над 20 национални малцинства. По отношение на религията Република Азербайджан е светска държава с преобладаваща мюсюлманска религия, следвана от източноправославната, католическата и др. религии. Посланичката отбеляза също така, че макар да няма специализиран орган за равнопоставеност, различни органи прилагат нормите на Конвенциите на Съвета на Европа, които са свързани със защитата от дискриминация. Обърна внимание на факта, че в столицата Баку в периода 25-27 април 2016 г. се провежда 7-и глобален форум на ООН като част от инициативата на ООН „Алианс на цивилизациите”.

В разговора беше декларирана готовност за осигуряване на възможност от страна на Република Азербайджан за обмяна на опит между Комисията за защита от дискриминация и компетентните органи на Азербайджан в областта на борбата с дискриминация.