НачалоДостъп до обществената информация
ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

 

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Комисията за защита от дискриминация. Искането за предоставяне на информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.

При желание да бъде направено устно запитване, то трябва да е отправено към Жасмина Милушева - директор на дирекция "Административно-правно обслужване", който на основание чл. 28, ал. 2 и чл. 35 от ЗДОИ и заповед на председателя на КЗД е упълномощен да разглежда постъпилите заявления за предоставяне на достъп до обществена информация и да взема решения за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до исканата информация, както и да уведомява заявителите за взетото решение.

Писмените заявления за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в Приемната на Комисията всеки работен ден от 9 до 17.30 часа.

За да бъде разгледано, направеното заявление трябва да съдържа следната информация:

  1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя'
  2. описание на исканата информация;
  3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
  4. адрес за кореспонденция със заявителя.

За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от следните форми: преглед на информацията - оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.

Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

Достъпът до обществена информация се предоставя безплатно.

За справки:  тел.: 02/ 807 30 51, 02/ 807 30 30;

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Правила за организацията и реда за работа по ЗДОИ в КЗД

Образец "Заявление за достъп до обществена информация"

Отчет 2019

Отчет 2018

Списък на категориите информация подлежаща на публикуване по чл.15,ал.1 от ЗДОИ за 2019 г.

Списък на категориите информация подлежаща на публикуване по чл.15, ал.1 от ЗДОИ за 2020 г.

 

 
Bulgarian English French German Russian