Комисия за защита от дискриминация

НачалоРегистър на решенията

Комисия за Защита от Дискриминация

Регистър на решенията
Публичен регистър на влезлите в сила решения

КатегорииФайлове

folder icon 1 2018
folder icon 58 2016
folder icon 122 Първи състав

Признаци: етническа и расова основа

folder icon 88 Втори състав

Признаци - пол, човешки геном и защита при упражняване на правото на труд, упражняване на синдикална дейност

folder icon 141 Трети състав

Признаци - народност, гражданство, произход, религия и вяра, лично положение

folder icon 105 Четвърти състав
Признаци - образование, убеждение, политическа принадлежност, лично положение, обществено положение, имуществено състояние
folder icon 113 Пети състав
Признаци - увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение
folder icon 190 Петчленен състав

Признаци - етническа основа, расова основа, пол, човешки геном, упражняване правото на труд (тормоз), народност, гражданство, произход, религия, вяра, образование, убеждение, политическа принадлежност, лично положение, обществено положение, имуществено състояние, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, синдикална дейност, сексуален тормоз

folder icon 17 AD HOC
Признаци - етническа основа, расова основа, пол, човешки геном, упражняване правото на труд, народност, гражданство, произход, религия, вяра, образование, убеждение, политическа принадлежност, лично положение, обществено положение, имуществено състояние, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, прилагане на Законаза енергетиката, упражняване на синдикална дейност, определяне размера на встъпит. вноски за САК, упражняване правото на достъп до собст. недв. имот, тормоз на работното място, различни цени на услуги, неблагопр. третиране при предост. на стоки и услуги

ДокументиДата на добавяне

file icon Reshenie205_PR_321_2018Tooltip 14.09.2020 Сваляния: 0

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian