Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Публично заседание на Комисията за избор на членове за Съвета за наблюдение по ЗХУ от организациите на и за хора с увреждания.

На 20.07.2023г. в Комисия за защита от дискриминация се проведе публично заседание на Комисията за организиране и провеждане на процедурата за избор на членове – представители на организациите на и за хора с увреждания на Съвета за наблюдение /Комисията/.

В присъствието на г-н Георги Колев – председател на Съюза на инвалидите в България, г-н Светослав Чернев – президент на НО „Малки български хора“, г-н Григор Станчев - НО „Малки български хора“, Мария Кръстева - Сдружение “ Асоциация на родителите на деца с увреден слух“, г-жа Ани Андонова – БАЛИЗ, както и на г-жа Ива Саид – журналист и член на Съюза на българските журналисти бяха преброени гласовете от проведеното гласуване за избор на четиримата членове – представители на организациите на и за хора с увреждания в Съвета за наблюдение и обявени резултатите.

Г-жа Златина Дукова разясни на присъстващите предстоящите действия на комисията и срокове, съобразно Правилника за прилагане на Закона за хора с увреждания.

На заседанието присъстваха доц. д-р Ана Джумалиева -  председател на КЗД и членовете на Комисията за организиране и провеждане на процедурата в състав : г-жа Златина Дукова – член на КЗД и председател на комисията по избора,  и членовете на комисията г-н Петър Кичашки – член на КЗД,  д-р Ева Жечева - директор на Дирекция „Права на детето" към институция на Омбудсмана,  д-р Иван Дечев - началник отдел „Права на хората с увреждания и дискриминация" към институция на Омбудсмана и д-р Поля Христова - държавен-експерт в отдел „Анализ, превенция и международно сътрудничество".

 

 

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian