Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Окончателен списък с предлаганите кандидати за членове на Съвета за наблюдение

В изпълнение на нормативните изисквания и на решение по т. 2 от Протокол 1/27.06.2023 г. Комисията за организиране и провеждане на процедурата за избор на членове – представители на организациите на и за хора с увреждания на Съвета за наблюдение, председателят на Комисията публикува окончателен списък с номинирани кандидати за членове на Съвета за наблюдение:


1. Допуска до процедурата за избор на членове – представители на организациите на и за хора с увреждания на Съвета за наблюдение следните номинирани кандидати, подредени по азбучен ред:

1. Ани Иванова Андонова

2. Антоанета Иванова Пенева

3. Доц. д-р Владислав Александров Лазаров

4. Владислава Цветанова Цолова

5. Митко Николов Цветков

6. Мария Василева Кръстева

7. Светослав Гришев Чернев


2. Не допуска до процедурата д-р Иван Стоянов Карагьозов, тъй като не отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....................

/ Златина Дукова /

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian