Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

ИНЖ. НАСКО АТАНАСОВ

ЧЛЕН НА КЗД

 

Магистър инженер по авиационно оборудване и транспортно обслужване. Магистър по публична администрация и мениджмънт, администрация и право. Магистър по защита на националната сигурност. Бил е офицер в Българската армия; Работил е в различни сфери на държавната администрация: директор на ДАИ, държавен експерт в МДААР, ръководител инспекторат в ДАГ; 2011-2017 г. – директор на дирекция „Регионални представители“ в КЗД.Участвал е в разработването на методика за работа на инспектората по чл. 46 ЗА, бил е ръководител и лектор по различни проекти.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian