Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Конкурс за длъжността старши счетоводител - 1 щатна бройка в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" (ФСДУС)

Промяна на датите - информация относно провеждане на конкурс за длъжността "старши счетоводител" - в дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"

12.06.2024 г.

Информация относно системата за определяне на резултатите, както и продължителността на провеждането на всеки конкретен начин от конкурса за длъжността „старши счетоводител“ в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“

22.05.2024 г.

Информация относно провеждане на конкурс за длъжност „старши счетоводител” - в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“

22.05.2024 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността „старши счетоводител” - в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"

16.05.2024 г.

Обява за конкурс за длъжността „старши счетоводител” - 1 щатна бройка, в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” (ФСДУС)

25.04.2024 г.

Заповед №202/25.04.2024 г. за провеждане на конкурс за длъжността "старши счетоводител" - 1 щатна бройка в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" (ФСДУС)

25.04.2024 г.

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian