Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Специализирано производство” на Дирекция „Специализирано производство, анализ и превенция”

Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „главен експерт“ – 2 щатни бройки в отдел „Специализирано производство“ на дирекция „Специализирано производство, анализ и превенция“ при Комисията за защита от дискриминация

07.05.2024 г.

Информация относно системата за определяне на резултатите, както и продължителността на провеждането на всеки конкретен начин от конкурса за длъжността „главен експерт“ в отдел „Специализирано производство“ на дирекция „Специализирано производство, анализи превенция“

16.04.2024 г.

Информация oтносно провеждане на конкурс за длъжност „главен експерт” – 2 щатни бройки в отдел „Специализирано производство“ на дирекция „Специализирано производство, анализ и превенция“

16.04.2024 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността „главен експерт“ в отдел „Специализирано производство“ (СП) на дирекция „Специализирано производство, анализ и превенция“ – 2 щатни бройки(СПАП)

11.04.2024 г.

Обява за конкурс за длъжността „главен експерт” - 2 щатни бройки, в отдел „Специализирано производство" на Дирекция „Специализирано производство, анализ и превенция"

26.03.2024 г.

Заповед № 131/26.03.2024 г. за провеждане на конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел „Специализирано производство“на дирекция „Специализирано производство, анализ и превенция"

26.03.2024 г.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian