Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

AD-HOC състав - 2021

Решение 1/2021 г. по преписка 135/2020 г.

Решение 2/2021 г. по преписка 304/2019 г.

Решение 3/2021 г. по преписка 700/2019 г.

Решение 11/2021 г. по преписка 834/2019 г.

Решение 12/2021 г. по преписка 535/2019 г.

Решение 13/2021 г. по преписка 833/2019 г.

Решение 15/2021 г. по преписка 154/2020 г.

Решение 18/2021 г. по преписка 226/2020 г.

Решение 19/2021 г. по преписка 224/2020 г.

Решение 20/2021 г. по преписка 193/2020 г.

Решение 21/2021 г. по преписка 205/2020 г.

Решение 22/2021 г. по преписка 308/2020 г.

Решение 23/2021 г. по преписка 400/2020 г.

Решение 24/2021 г. по преписка 238/2020 г.

Решение 25/2021 г. по преписка 397/2020 г.

Решение 26/2021 г. по преписка 315/2019 г.

Решение 27/2021 г. по преписка 248/2020 г.

Решение 31/2021 г. по преписка 309/2019 г.

Решение 38/2021 г. по преписка 575/2019 г.

Решение 39/2021 г. по преписка 152/2020 г.

Решение 40/2021 г. по преписка 244/2020 г.

Решение 41/2021 г. по преписка 701/2019 г.

Решение 42/2021 г. по преписка 464/2019 г.

Решение 43/2021 г. по преписка 456/2019 г.

Решение 44/2021 г. по преписка 413/2019 г.

Решение 65/2021 г. по преписка 832/2019 г.

Решение 68/2021 г. по преписка 702/2019 г.

Решение 69/2021 г. по преписка 179/2020 г.

Решение 70/2021 г. по преписка 195/2020 г.

Решение 71/2021 г. по преписка 225/2019 г.

Решение 72/2021 г. по преписка 227/2019 г.

Решение 73/2021 г. по преписка 460/2019 г.

Решение 74/2021 г. по преписка 681/2018 г.

Решение 75/2021 г. по преписка 248/2019 г.

Решение 76/2021 г. по преписка 711/2018 г.

Решение 77/2021 г. по преписка 302/2020 г.

Решение 86/2021 г. по преписка 269/2020 г.

Решение 87/2021 г. по преписка 284/2020 г.

Решение 88/2021 г. по преписка 279/2020 г.

Решение 89/2021 г. по преписка 266/2020 г.

Решение 90/2021 г. по преписка 296/2020 г.

Решение 91/2021 г. по преписка 293/2020 г.

Решение 101/2021 г. по преписка 242/2020 г.

Решение 107/2021 г. по преписка 125/2020 г.

Решение 112/2021 г. по преписка 574/2019 г.

Решение 113/2021 г. по преписка 561/2019 г.

Решение 114/2021 г. по преписка 160/2020 г.

Решение 115/2021 г. по преписка 151/2020 г.

Решение 116/2021 г. по преписка 158/2020 г.

Решение 117/2021 г. по преписка 150/2020 г.

Решение 119/2021 г. по преписка 88/2020 г.

Решение 124/2021 г. по преписка 240/2020 г.

Решение 126/2021 г. по преписка 305/2020 г.

Решение 127/2021 г. по преписка 396/2020 г.

Решение 128/2021 г. по преписка 181/2020 г.

Решение 129/2021 г. по преписка 357/2020 г.

Решение 130/2021 г. по преписка 384/2020 г.

Решение 131/2021 г. по преписка 243/2020 г.

Решение 132/2021 г. по преписка 303/2020 г.

Решение 141/2021 г. по преписка 360/2020 г.

Решение 142/2021 г. по преписка 155/2020 г.

Решение 143/2021 г. по преписка 213/2020 г.

Решение 144/2021 г. по преписка 245/2020 г

Решение 145/2021 г. по преписка 214/2020 г.

Решение 147/2021 г. по преписка 393/2020 г.

Решение 151/2021 г. по преписка 526/2019 г.

Решение 152/2021 г. по преписка 407/2020 г.

Решение 154/2021 г. по прешиска 102/2020 г.

Решение 159/2021 г. по преписка 115/2020 г.

Решение 160/2021 г. по преписка 118/2020 г.

Решение 161/2021 г. по преписка 89/2020 г.

Решение 162/2021 г. по преписка 162/2020 г.

Решение 165/2021 г. по преписка 164/2020 г.

Решение 166/2021 г. по преписка 100/2020 г.

Решение 167/2021 г. по преписка 403/2018 г.

Решение 170/2021 г. по преписка 651/2018 г.

Решение 171/2021 г. по преписка 685/2018 г.

Решение 173/2021 г. по преписка 165/2020 г.

Решение 185/2021 г. по преписка 792/2019 г.

Решение 186/2021 г. по преписка 793/2019 г.

Решение 200/2021 г. по преписка 276/2020 г.

Решение 201/2021 г. по преписка 215/2020 г.

Решение 202/2021 г. по преписка 174/2020 г.

Решение 204/2021 г. по преписка 233/2020 г.

Решение 205/2021 г. по преписка 273/2020 г.

Решение 206/2021 г. по преписка 166/2020 г.

Решение 209/2021 г. по преписка 256/2020 г.

Решение 210/2021 г. по преписка 242/2019 г.

Решение 221/2021 г. по преписка 423/2019 г.

Решение 224/2021 г. по преписка 223/2019 г.

Решение 225/2021 г. по преписка 234/2019 г.

Решение 226/2021 г. по преписка 224/2019 г.

Решение 228/2021 г. по преписка 419/2019 г.

Решение 229/2021 г. по преписка 415/2019 г.

Решение 230/2021 г. по преписка 322/2020 г.

Решение 231/2021 г. по преписка 465/2019 г.

Решение 232/2021 г. по преписка 518/2019 г.

Решение 233/2021 г. по преписка 221/2019 г.

Решение 234/2021 г. по преписка 222/2019 г.

Решение 235/2021 г. по преписка 223/2020 г.

Решение 237/2021 г. по преписка 121/2020 г.

Решение 238/2021 г. по преписка 466/2019 г.

Решение 242/2021 г. по преписка 230/2020 г.

Решение 245/2021 г. по преписка 105/2020 г.

Решение 246/2021 г. по преписка 144/2020 г.

Решение 248.2021 г. по преписка 250/2020 г.

Решение 249/2021 г. по преписка 182/2020 г.

Решение 250/2021 г. по преписка 192/2020 г.

Решение 251/2021 г. по преписка 304/2020 г.

Решение 252/2021 г. по преписка 324/2020 г.

Решение 254/2021 г. по преписка 202/2019 г.

Решение 255/2021 г. по преписка 254/2020 г.

Решение 257/2021 г. по преписка 247/2020 г.

Решение 258/2021 г. по преписка 550/2019 г.

Решение 265/2021 г. по преписка 917/2019 г.

Решение 267/2021 г. по преписка 338/2020 г.

Решение 270/2021 г. по преписка 489/2019 г.

Решение 272/2021 г. по преписка 288/2020 г.

Решение 273/2021 г. по преписка 277/2020 г.

Решение 274/2021 г. по преписка 112/2020 г.

Решение 275/2021 г. по преписка 807/2019 г.

Решение 279/2021 г. по преписка 225/2020 г.

Решение 280/2021 г. по преписка 353/2020 г.

Решение 281/2021 г. по преписка 451/2019 г.

Решение 282/2021 г. по преписка 246/2020 г.

Решение 310/2021 г. по преписка 802/2019 г.

Решение 312/2021 г. по преписка 140/2020 г.

Решение 314/2021 г. по преписка 183/2020 г.

Решение 316/2021 г. по преписка 184/2020 г.

Решение 318/2021 г. по преписка 199/2020 г.

Решение 319/2021 г . по преписка 201/2020 г.

Решение 321/2021 г. по преписка 229/2020 г.

Решение 322/2021 г. по преписка 241/2020 г.

Решение 328/2021 г. по преписка 359/2020 г.

Решение 336/2021 г. по преписка 338/2019 г.

Решение 337/2021 г. по преписка 189/2020 г.

Решение 342/2021 г. по преписка 299/2020 г.

Решение 359/2021 г. по преписка 398/2020 г.

Решение 360/2021 г. по преписка 253/2020 г.

Решение 361/2021 г. по преписка 260/2020 г.

Решение 362/2021 г. по преписка 259/2020 г.

Решение 363/2021 г. по преписка 261/2020 г.

Решение 364/2021 г. по преписка 262/2020 г.

Решение 366/2021 г. по преписка 194/2020 г.

Решение 368/2021 г. по преписка 123/2020 г.

Решение 370/2021 г. по преписка 281/2020 г.

Решение 372/2021 г. по преписка 274/2020 г.

Решение 377/2021 г. по преписка 498/2019 г.

Решение 379/2021 г. по преписка 814/2019 г.

Решение 383/2021 г. по преписка 342/2020 г.

Решение 385/2021 г. по преписка 335/2020 г.

Решение 387/2021 г. по преписка 347/2020 г.

Решение 388/2021 г. по преписка 110/2020 г.

Решение 391/2021 г. по преписка 177/2020 г.

Решение 393/2021 г. по преписка 231/2020 г.

Решение 394/2021 г. по преписка 263/2020 г.

Решение 395/2021 г. по преписка 314/2020 г.

Решение 396/2021 г. по преписка 219/2020 г.

Решение 398/2021 г. по преписка 149/2020 г.

Решение 422/2021 г. по преписка 171/2020 г.

Решение 457/2021 г. по преписка 187/2020 г.

Решение 464/2021 г. по преписка 392/2020 г.

Решение 546/2021 г. по преписка 209/2020 г.

Решение 584/2021 г. по преписка 286/2020 г.

Решение 669/2021 г. по преписка 407/2019 г.

Решение 670/2021 г. по преписка 310/2020 г.

Решение 681/2021 г. по преписка 689/2019 г.

Решение 694/2021 г. по преписка 161/2020 г.

Решение 698/2021 г. по преписка 411/2020 г.

Решение 707/2021 г. по преписка 416/2019 г.

Решение 737/2021 г. по преписка 222/2020 г.

Решение 740/2021 г. по преписка 411/2019 г.

Решение 750/2021 г. по преписка 307/2021 г.

Решение 751/2021 г. по преписка 309/2021 г.

Решение 752/2021 г. по преписка 317/2021 г.

Решение 753/2021 г. по преписка 320/2021 г.

Решение 765/2021 г. по преписка 230/2019 г.

Решение 783/2021 г. по преписка 346/2020 г.

Решение 784/2021 г. по преписка 208/2020 г.

Решение 788/2021 г. по преписка 243/2019 г.

Решение 793/2021 г. по преписка 333/2020 г.

Решение 794/2021 г. по преписка 364/2020 г.

Решение 796/2021 г. по преписка 259/2021 г.

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian