Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

AD-HOC състав - 2021

Решение 1/2021 г. по преписка 135/2020 г.

Решение 2/2021 г. по преписка 304/2019 г.

Решение 3/2021 г. по преписка 700/2019 г.

Решение 11/2021 г. по преписка 834/2019 г.

Решение 12/2021 г. по преписка 535/2019 г.

Решение 13/2021 г. по преписка 833/2019 г.

Решение 14/2021 г. по преписка 608/2019 г.

Решение 15/2021 г. по преписка 154/2020 г.

Решение 18/2021 г. по преписка 226/2020 г.

Решение 19/2021 г. по преписка 224/2020 г.

Решение 20/2021 г. по преписка 193/2020 г.

Решение 21/2021 г. по преписка 205/2020 г.

Решение 22/2021 г. по преписка 308/2020 г.

Решение 23/2021 г. по преписка 400/2020 г.

Решение 24/2021 г. по преписка 238/2020 г.

Решение 25/2021 г. по преписка 397/2020 г.

Решение 26/2021 г. по преписка 315/2019 г.

Решение 27/2021 г. по преписка 248/2020 г.

Решение 28/2021 г. по преписка 321/2019 г.

Решение 31/2021 г. по преписка 309/2019 г.

Решение 38/2021 г. по преписка 575/2019 г.

Решение 39/2021 г. по преписка 152/2020 г.

Решение 40/2021 г. по преписка 244/2020 г.

Решение 41/2021 г. по преписка 701/2019 г.

Решение 42/2021 г. по преписка 464/2019 г.

Решение 43/2021 г. по преписка 456/2019 г.

Решение 44/2021 г. по преписка 413/2019 г.

Решение 45/2021 г. по преписка 831/2019 г.

Решение 46/2021 г. по преписка 795/2019 г.

Решение 50/2021 г. по преписка 385/2020 г.

Решение 51/2021 г. по преписка 173/2020 г.

Решение 52/2021 г. по преписка 200/2020 г.

Решение 53/2021 г. по преписка 402/2020 г.

Решение 54/2021 г. по преписка 203/2020 г.

Решение 55/2021 г. по преписка 404/2020 г.

Решение 56/2021 г. по преписка 312/2020 г.

Решение 57/2021 г. по преписка 556/2019 г.

Решение 58/2021 г. по преписка 136/2020 г.

Решение 59/2021 г. по преписка 153/2020 г.

Решение 62/2021 г. по преписка 784/2019 г.

Решение 64/2021 г. по преписка 606/2019 г.

Решение 65/2021 г. по преписка 832/2019 г.

Решение 68/2021 г. по преписка 702/2019 г.

Решение 69/2021 г. по преписка 179/2020 г.

Решение 70/2021 г. по преписка 195/2020 г.

Решение 71/2021 г. по преписка 225/2019 г.

Решение 72/2021 г. по преписка 227/2019 г.

Решение 73/2021 г. по преписка 460/2019 г.

Решение 74/2021 г. по преписка 681/2018 г.

Решение 75/2021 г. по преписка 248/2019 г.

Решение 76/2021 г. по преписка 711/2018 г.

Решение 77/2021 г. по преписка 302/2020 г.

Решение 83/2021 г. по преписка 156/2020 г.

Решение 86/2021 г. по преписка 269/2020 г.

Решение 87/2021 г. по преписка 284/2020 г.

Решение 88/2021 г. по преписка 279/2020 г.

Решение 89/2021 г. по преписка 266/2020 г.

Решение 90/2021 г. по преписка 296/2020 г.

Решение 91/2021 г. по преписка 293/2020 г.

Решение 92/2021 г. по преписка 307/2019 г.

Решение 93/2021 г. по преписка 278/2020 г.

Решение 101/2021 г. по преписка 242/2020 г.

Решение 107/2021 г. по преписка 125/2020 г.

Решение 108/2021 г. по преписка 249/2020 г.

Решение 109/2021 г. по преписка 443/2019 г.

Решение 112/2021 г. по преписка 574/2019 г.

Решение 113/2021 г. по преписка 561/2019 г.

Решение 114/2021 г. по преписка 160/2020 г.

Решение 115/2021 г. по преписка 151/2020 г.

Решение 116/2021 г. по преписка 158/2020 г.

Решение 117/2021 г. по преписка 150/2020 г.

Решение 119/2021 г. по преписка 88/2020 г.

Решение 124/2021 г. по преписка 240/2020 г.

Решение 125/2021 г. по преписка 690/2019 г.

Решение 126/2021 г. по преписка 305/2020 г.

Решение 127/2021 г. по преписка 396/2020 г.

Решение 128/2021 г. по преписка 181/2020 г.

Решение 129/2021 г. по преписка 357/2020 г.

Решение 130/2021 г. по преписка 384/2020 г.

Решение 131/2021 г. по преписка 243/2020 г.

Решение 132/2021 г. по преписка 303/2020 г.

Решение 133/2021 г. по преписка 297/2020 г.

Решение 134/2021 г. по преписка 232/2020 г.

Решение 135/2021 г. по преписка 176/2020 г.

Решение 136/2021 г. по преписка 198/2020 г.

Решение 137/2021 г. по преписка 220/2020 г.

Решение 138/2021 г. по преписка 306/2020 г.

Решение 139/2021 г. по преписка 354/2020 г.

Решение 141/2021 г. по преписка 360/2020 г.

Решение 142/2021 г. по преписка 155/2020 г.

Решение 143/2021 г. по преписка 213/2020 г.

Решение 144/2021 г. по преписка 245/2020 г

Решение 145/2021 г. по преписка 214/2020 г.

Решение 147/2021 г. по преписка 393/2020 г.

Решение 149/2021 г. по преписка 124/2020 г.

Решение 151/2021 г. по преписка 526/2019 г.

Решение 152/2021 г. по преписка 407/2020 г.

Решение 154/2021 г. по прешиска 102/2020 г.

Решение 159/2021 г. по преписка 115/2020 г.

Решение 160/2021 г. по преписка 118/2020 г.

Решение 161/2021 г. по преписка 89/2020 г.

Решение 162/2021 г. по преписка 162/2020 г.

Решение 165/2021 г. по преписка 164/2020 г.

Решение 166/2021 г. по преписка 100/2020 г.

Решение 167/2021 г. по преписка 403/2018 г.

Решение 170/2021 г. по преписка 651/2018 г.

Решение 171/2021 г. по преписка 685/2018 г.

Решение 173/2021 г. по преписка 165/2020 г.

Решение 185/2021 г. по преписка 792/2019 г.

Решение 186/2021 г. по преписка 793/2019 г.

Решение 193/2021 г. по преписка 226/2019 г.

Решение 196/2021 г. по преписка 340/2020 г.

Решение 197/2021 г. по преписка 334/2020 г.

Решение 198/2021 г. по преписка 343/2020 г.

Решение 199/2021 г. по преписка 331/2020 г.

Решение 200/2021 г. по преписка 276/2020 г.

Решение 201/2021 г. по преписка 215/2020 г.

Решение 202/2021 г. по преписка 174/2020 г.

Решение 204/2021 г. по преписка 233/2020 г.

Решение 205/2021 г. по преписка 273/2020 г.

Решение 206/2021 г. по преписка 166/2020 г.

Решение 209/2021 г. по преписка 256/2020 г.

Решение 210/2021 г. по преписка 242/2019 г.

Решение 216/2021 г. по преписка 228/2019 г.

Решение 219/2021 г. по преписка 410/2019 г.

Решение 220/2021 г. по преписка 655/2018 г.

Решение 221/2021 г. по преписка 423/2019 г.

Решение 222/2021 г. по преписка 712/2018 г.

Решение 223/2021 г. по преписка 649/2018 г.

Решение 224/2021 г. по преписка 223/2019 г.

Решение 225/2021 г. по преписка 234/2019 г.

Решение 226/2021 г. по преписка 224/2019 г.

Решение 228/2021 г. по преписка 419/2019 г.

Решение 229/2021 г. по преписка 415/2019 г.

Решение 230/2021 г. по преписка 322/2020 г.

Решение 231/2021 г. по преписка 465/2019 г.

Решение 232/2021 г. по преписка 518/2019 г.

Решение 233/2021 г. по преписка 221/2019 г.

Решение 234/2021 г. по преписка 222/2019 г.

Решение 235/2021 г. по преписка 223/2020 г.

Решение 237/2021 г. по преписка 121/2020 г.

Решение 238/2021 г. по преписка 466/2019 г.

Решение 242/2021 г. по преписка 230/2020 г.

Решение 243/2021 г. по преписка 217/2020 г.

Решение 244/2021 г. по преписка 688/2019 г.

Решение 245/2021 г. по преписка 105/2020 г.

Решение 246/2021 г. по преписка 144/2020 г.

Решение 248.2021 г. по преписка 250/2020 г.

Решение 249/2021 г. по преписка 182/2020 г.

Решение 250/2021 г. по преписка 192/2020 г.

Решение 251/2021 г. по преписка 304/2020 г.

Решение 252/2021 г. по преписка 324/2020 г.

Решение 253/2021 г. по преписка 356/2020 г.

Решение 254/2021 г. по преписка 202/2019 г.

Решение 255/2021 г. по преписка 254/2020 г.

Решение 257/2021 г. по преписка 247/2020 г.

Решение 258/2021 г. по преписка 550/2019 г.

Решение 268/2021 г. по преписка 765/2019 г.

Решение 265/2021 г. по преписка 917/2019 г.

Решение 267/2021 г. по преписка 338/2020 г.

Решение 270/2021 г. по преписка 489/2019 г.

Решение 271/2021 г. по преписка 291/2020 г.

Решение 272/2021 г. по преписка 288/2020 г.

Решение 273/2021 г. по преписка 277/2020 г.

Решение 274/2021 г. по преписка 112/2020 г.

Решение 275/2021 г. по преписка 807/2019 г.

Решение 277/2021 г. по преписка 180/2020 г.

Решение 278/2021 г. по преписка 197/2020 г.

Решение 279/2021 г. по преписка 225/2020 г.

Решение 280/2021 г. по преписка 353/2020 г.

Решение 281/2021 г. по преписка 451/2019 г.

Решение 282/2021 г. по преписка 246/2020 г.

Решение 283/2021 г. по преписка 401/2020 г.

Решение 284/2021 г. по преписка 388/2020 г.

Решение 285/2021 г. по преписка 213/2019 г.

Решение 286/2021 г. по преписка 408/2020 г.

Решение 288/2021 г. по преписка 585/2019 г.

Решение 291/2021 г. по преписка 99/2020 г.

Решение 293/2021 г. по преписка 282/2020 г.

Решение 294/2021 г. по преписка 317/2020 г.

Решение 295/2021 г. по преписка 318/2020 г.

Решение 296/2021 г.по преписка 545/2019 г.

Решение 298/2021 г. по преписка 318/2019 г.

Решение 299/2021 г. по преписка 572/2019 г.

Решение 303/2021 г. по преписка 255/2020 г.

Решение 306/2021 г. по преписка 542/2019 г.

Решение 307/2021 г. по преписка 552/2019 г.

Решение 308/2021 г. по преписка 559/2019 г.

Решение 310/2021 г. по преписка 802/2019 г.

Решение 312/2021 г. по преписка 140/2020 г.

Решение 314/2021 г. по преписка 183/2020 г.

Решение 315/2021 г. по преписка 267/2020 г.

Решение 316/2021 г. по преписка 184/2020 г.

Решение 317/2021 г. по преписка 185/2020 г.

Решение 318/2021 г. по преписка 199/2020 г.

Решение 319/2021 г . по преписка 201/2020 г.

Решение 320/2021 г. по преписка 227/2020 г.

Решение 321/2021 г. по преписка 229/2020 г.

Решение 322/2021 г. по преписка 241/2020 г.

Решение 323/2021 г. по преписка 191/2020 г.

Решение 324/2021 г. по преписка 257/2020 г.

Решение 325/2021 г. по преписка 258/2020 г.

Решение 326/2021 г. по преписка 141/2020 г.

Решение 327/2021 г. по преписка 323/2020 г.

Решение 328/2021 г. по преписка 359/2020 г.

Решение 330/2021 г. по преписка 157/2020 г.

Решение 331/2021 г. по преписка 186/2020 г.

Решение 332/2021 г. по преписка 403/2020 г.

Решение 333/2021 г. по преписка 287/2020 г.

Решение 334/2021 г. по преписка 98/2020 г.

Решение 336/2021 г. по преписка 338/2019 г.

Решение 337/2021 г. по преписка 189/2020 г.

Решение 338/2021 г. по преписка 452/2019 г.

Решение 340/2021 г. по преписка 307/2020 г.

Решение 341/2021 г. по преписка 325/2020 г.

Решение 342/2021 г. по преписка 299/2020 г.

Решение 343/2021 г. по преписка 762/2019 г.

Решение 349/2021 г. по преписка 648/2018 г.

Решение 355/2021 г. по преписка 239/2019 г.

Решение 359/2021 г. по преписка 398/2020 г.

Решение 360/2021 г. по преписка 253/2020 г.

Решение 361/2021 г. по преписка 260/2020 г.

Решение 362/2021 г. по преписка 259/2020 г.

Решение 363/2021 г. по преписка 261/2020 г.

Решение 364/2021 г. по преписка 262/2020 г.

Решение 366/2021 г. по преписка 194/2020 г.

Решение 367/2021 г. по преписка 320/2020 г.

Решение 368/2021 г. по преписка 123/2020 г.

Решение 370/2021 г. по преписка 281/2020 г.

Решение 372/2021 г. по преписка 274/2020 г.

Решение 374/2021 г. по преписка 337/2020 г.

Решение 375/2021 г. по преписка 475/2018 г.

Решение 377/2021 г. по преписка 498/2019 г.

Решение 379/2021 г. по преписка 814/2019 г.

Решение 382/2021 г. по преписка 91/2020 г.

Решение 383/2021 г. по преписка 342/2020 г.

Решение 385/2021 г. по преписка 335/2020 г.

Решение 387/2021 г. по преписка 347/2020 г.

Решение 388/2021 г. по преписка 110/2020 г.

Решение 391/2021 г. по преписка 177/2020 г.

Решение 393/2021 г. по преписка 231/2020 г.

Решение 394/2021 г. по преписка 263/2020 г.

Решение 395/2021 г. по преписка 314/2020 г.

Решение 396/2021 г. по преписка 219/2020 г.

Решение 398/2021 г. по преписка 149/2020 г.

Решение 408/2021 г. по преписка 101/2020 г.

Решение 409/2021 г. по преписка 104/2020 г.

Решение 413/2021 г. по преписка 198/2019 г.

Решение 414/2021 г. по преписка 96/2020 г.

Решение 415/2021 г. по преписка 323/2020 г.

Решение 418/2021 г. по преписка 97/2020 г.

Решение 422/2021 г. по преписка 171/2020 г.

Решение 423/2021 г. по преписка 236/2020 г.

Решение 424/2021 г. по преписка 355/2020 г.

Решение 426/2021 г. по преписка 387/2020 г.

Решение 428/2021 г. по преписка 395/2020 г.

Решение 429/2021 г. по преписка 378/2020 г.

Решение 433/2021 г. по преписка 815/2019 г.

Решение 434/2021 г. по преписка 524/2029 г.

Решение 435/2021 г. по преписка 584/2019 г.

Решение 436/2021 г. по преписка 803/2019 г.

Решение 439/2021 г. по преписка 210/2020 г.

Решение 440/2021 г. по преписка 391/2020 г.

Решение 442/2021 г. по преписка 216/2020 г.

Решение 443/2021 г. по преписка 358/2020 г.

Решение 444/2021 г. по преписка 530/2019 г.

Решение 446/2021 г. по преписка 94/2020 г.

Решение 449/2021 г. по преписка 202/2020 г.

Решение 450/2021 г. по преписка 321/2020 г.

Решение 451/2021 г. по преписка 169/2020 г.

Решение 457/2021 г. по преписка 187/2020 г.

Решение 461/2021 г. по преписка 175/2020 г.

Решение 462/2021 г. по преписка 251/2020 г.

Решение 463/2021 г. по реписка 172/2020 г.

Решение 464/2021 г. по преписка 392/2020 г.

Решение 467/2021 г. по преписка 218/2020 г.

Решение 469/2021 г. по преписка 467/2019 г.

Решение 470/2021 г. по преписка 90/2020 г.

Решение 472/2021 г. по преписка 268/2020 г.

Решение 473/2021 г. по преписка 26/2021 г.

Решение 474/2021 г. по преписка 292/2020 г.

Решение 481/2021 г. по преписка 330/2020 г.

Решение 482/2021 г. по преписка 345/2020 г.

Решение 483/2021 г. по преписка 31/2021 г.

Решение 485/2021 г. по преписка 487/2018 г.

Решение 486/2021 г. по преписка 452/2018 г.

Решение 487/2021 г. по преписка 459/2018 г.

Решение 488/2021 г. по преписка 741/2019 г.

Решение 493/2021 г. по преписка 231/2019 г.

Решение 494/2021 г. по преписка 406/2019 г.

Решение 496/2021 г. по преписка 233/2019 г.

Решение 498/2021 г. по преписка 229/2019 г.

Решение 499/2021 г. по преписка 363/2020 г.

Решение 500/2021 г. по преписка 235/2019 г.

Решение 501/2021 г. по преписка 462/2019 г.

Решение 502/2021 г. по преписка 85/2021 г.

Решение 505/2021 г. по преписка 349/2020 г.

Решение 507/2021 г. по преписка 394/2020 г.

Решение 508/2021 г. по преписка 178/2020 г.

Решение 509/2021 г. по преписка 196/2020 г.

Решение 512/2021 г. по преписка 167/2020 г.

Решение 516/2021 г. по преписка 771/2019 г.

Решение 517/2021 г. по преписка 607/2019 г.

Решение 518/2021 г. по преписка 533/2019 г.

Решение 519/2021 г. по преписка 301/2020 г.

Решение 520/2021 г. по преписка 326/2020 г.

Решение 523/2021 г. по преписка 417/2019 г.

Решение 527/2021 г. по преписка 79/2021 г.

Решение 529/2021 г. по преписка 84/2021 г.

Решение 530/2021 г. по преписка 672/2019 г.

Решение 531/2021 г. по преписка 696/2019 г.

Решение 533/2021 г. по преписка 92/2021 г.

Решение 535/2021 г. по преписка 237/2020 г.

Решение 536/2021 г. по преписка 341/2020 г.

Решение 538/2021 г. по преписка 240/2019 г.

Решение 539/2021 г. по преписка 93/2021 г.

Решение 541/2021 г. по преписка 699/2019 г.

Решение 542/2021 г. по преписка 578/2019 г.

Решение 543/2021  г. по преписка 578/2019 г.

Решение 544/2021 г. по преписка 379/2020 г.

Решение 546/2021 г. по преписка 209/2020 г.

Решение 547/2021 г. по преписка 228/2020 г.

Решение 548/2021 г. по преписка 235/2020 г.

Решение 549/2021 г. по преписка 351/2020 г.

Решение 551/2021 г. по преписка 116/2020 г.

Решение 556/2021 г. по преписка 386/2020 г.

Решение 557/2021 г. по преписка 234/2020 г.

Решение 559/2021 г. по преписка 104/2021 г.

Решение 560/2019 г. по преписка 806/2019 г.

Решение 561/2021 г. по преписка 577/2019 г.

Решение 562/2021 г. по преписка 591/2019 г.

Решение 563/2021 г. по преписка 753/2019 г.

Решение 564/2021 г. по преписка 70/2021 г.

Решение 567/2021 г. по преписка 373/2020 г.

Решение 569/2021 г. по преписка 102/2021 г.

Решение 570/2021 г. по преписка 339/2020 г.

Решение 571/2021 г. по преписка 206/2020 г.

Решение 575/2021 г. по преписка 66/2021 г.

Решение 576/2021 г. по преписка 82/2021 г.

Решение 577/2021 г. по преписка 83/2021 г.

Решение 580/2021 г. по преписка 163/2020 г.

Решение 581/2021 г. по преписка 362/2020 г.

Решение 582/2021 г. по преписка 669/2018 г.

Решение 583/2021 г. по преписка 344/2020 г.

Решение 584/2021 г. по преписка 286/2020 г.

Решение 587/2021 г. по преписка 309/2020 г.

Решение 595/2021 г. по преписка 295/2020 г.

Решение 598/2021 г. по преписка 68/2021 г.

Решение 599/2021 г. по преписка 100/2021 г.

Решение 600/2021 г. по преписка 114/2021 г.

Решение 601/2021 г. по преписка 113/2021 г.

Решение 602/2021 г. по преписка 112/2021 г.

Решение 603/2021 г. по преписка 96/2021 г.

Решение 604/2021 г. по преписка 63/2021 г.

Решение 605/2021 г. по преписка 110/2021 г.

Решение 606/2021 г. по преписка 132/2020 г.

Решение 607/2021 г. по преписка 99/2021 г.

Решение 608/2021 г. по преписка 336/2020 г.

Решение 611/2021 г. по преписка 239/2020 г.

Решение 612/2021 г. по преписка 389/2020 г.

Решение 613/2021 г. по преписка 86/2021 г.

Решение 618/2021 г. по преписка 367/2020 г.

Решение 627/2021 г. по преписка 67/2021 г.

Решение 629/2021 г. по преписка 409/2020 г.

Решение 630/2021 г. по преписка 410/2020 г.

Решение 633/2021 г. по преписка 352/2020 г.

Решение 637/2021 г. по преписка 375/2020 г.

Решение 638/2021 г. по преписка 420/2019 г.

Решение 639/2021 г. по преписка 408/2019 г.

Решение 644/2021 г. по преписка 64/2021 г.

Решение 645/2021 г. по преписка 91/2021 г.

Решение 646/2021 г. по преписка 98/2021 г.

Решение 651/2021 г. по преписка 534/2019 г.

Решение 652/2021 г. по преписка 788/2019 г.

Решение 653/2021 г. по преписка 315/2020 г.

Решение 655/2021 г. по преписка 369/2020 г.

Решение 657/2021 г. по преписка 95/2020 г.

Решение 662/2021 г. по преписка 365/2018 г.

Решение 665/2021 г. по преписка 204/2020 г.

Решение 666/2021 г. по преписка 313/2020 г.

Решение 669/2021 г. по преписка 407/2019 г.

Решение 670/2021 г. по преписка 310/2020 г.

Решение 680/2021 г. по преписка 108/2021 г.

Решение 681/2021 г. по преписка 689/2019 г.

Решение 682/2021 г. по преписка 280/2020 г.

Решение 686/2021 г. по преписка 106/2020 г.

Решение 687/2021 г. по преписка 168/2020 г.

Решение 688/2021 г. по препиская 319/2020 г.

Решение 689/2021 г. по преписка 418/2019 г.

Решение 690/2021 г. по преписка 69/2021 г.

Решение 693/2021 г. по преписка 92/2020 г.

Решение 694/2021 г. по преписка 161/2020 г.

Решение 695/2021 г. по преписка 148/2020 г.

Решение 697/2021 г. по преписка 405/2020 г.

Решение 698/2021 г. по преписка 411/2020 г.

Решение 699/2021 г. по преписка 368/2020 г.

Решение 707/2021 г. по преписка 416/2019 г.

Решение 708/2021 г. по преписка 390/2020 г.

Решение 710/2021 г. по преписка 170/2020 г.

Решение 713/2021 г. по преписка 255/2021 г.

Решение 714/2021 г. по преписка 262/2021 г.

Решение 715/2021 г. по преписка 234/2020 г.

Решение 720/2021 г. по преписка 365/2020 г.

Решение 721/2021 г. по преписка 221/2020 г.

Решение 731/2021 г. по преписка 532/2019 г.

Решение 737/2021 г. по преписка 222/2020 г.

Решение 740/2021 г. по преписка 411/2019 г.

Решение 748/2021 г. по преписка 332/2020 г.

Решение 750/2021 г. по преписка 307/2021 г.

Решение 751/2021 г. по преписка 309/2021 г.

Решение 752/2021 г. по преписка 317/2021 г.

Решение 753/2021 г. по преписка 320/2021 г.

Решение 756/2021 г. по преписка 245/2019 г.

Решение 761/2021 г. по преписка 377/2020 г.

Решение 762/2021 г. по преписка 74/2021 г.

Решение 765/2021 г. по преписка 230/2019 г.

Решение 779/2021 г. по преписка 238/2019 г.

Решение 781/2021 г. по преписка 524/2018 г.

Решение 783/2021 г. по преписка 346/2020 г.

Решение 784/2021 г. по преписка 208/2020 г.

Решение 786/2021 г. по преписка 322/2021 г.

Решение 787/2021 г. по преписка 315/2021 г.

Решение 788/2021 г. по преписка 243/2019 г.

Решение 791/2021 г. по преписка 399/2020 г.

Решение 793/2021 г. по преписка 333/2020 г.

Решение 794/2021 г. по преписка 364/2020 г.

Решение 796/2021 г. по преписка 259/2021 г.

Решение 800/2021 г. по преписка 238/2021 г.

Решение 819/2021 г. по преписка 298/2020 г.

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian