Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Трети състав - 2017

Решение 3/2017 г. по преписка 352/2015 г.

Решение 16/2017 г. по преписка 410/2013 г.

Решение 19/2017 г. по преписка 96/2014 г.

Решение 30/2017 г. по преписка 359/2016 г.

Решение 31/2017 г. по преписка 144/2015 г.

Решение 48/2017 г. по преписка 291/2015 г.

Решение 49/2017 г. по преписка 85/2015 г.

Решение 53/2017 г. по преписка 106/2013 г.

Решение 59/2017 г. по преписка 105/2016 г.

Решение 66/2017 г. по преписка 266/2015 г.

Решение 70/2017 г. по преписка 195/2014 г.

Решение 72/2017 г. по преписка 218/2016 г.

Решение 79/2017 г. по преписка 200/2016 г.

Решение 81/2017 г. по преписка 317/2016 г.

Решение 86/2017 г. по преписка 302/2015 г.

Решение 89/2017 г. по преписка 162/2015 г.

Решение 91/2017 г. по преписка 19/2016 г.

Решение 96/2017 г. по преписка 139/2016 г.

Решение 103/2017 г. по преписка 28/2017 г.

Решение 188/2017 г. по преписка 81/2017 г.

Решение 196/2017 г. по преписка 447/2015 г.

Решение 201/2017 г. по преписка 225/2015 г.

Решение 211/2017 г. по преписка 73/2017 г.

Решение 217/2017 г. по преписка 179/2016 г.

Решение 242/2017 г. по преписка 360/2016 г.

Решение 245/2017 г. по преписка 217/2016 г.

Решение 270/2017 г. по преписка 145/2015 г.

Решение 285/2017 г. по преписка 137/2013 г.

Решение 292/2017 г. по преписка 25/2016 г.

Решение 316/2017 г. по преписка 102/2016 г.

Решение 324/2017 г. по преписка 155/2017 г.

Решение 338/2017 г. по преписка 348/2013 г.

Решение 383/2017 г. по преписка 24/2017 г.

Решение 393/2017 г. по преписка 48/2016 г.

Решение 414/2017 г. по преписка 47/2017 г.

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian