Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Посланикът на Афганистан на посещение в КЗД

 

На 25 август 2021 г. на официално посещение в Комисията за защита от дискриминация беше Н.Пр. д-р Мохаммад Сайфи, посланик на Ислямска република Афганистан в България. Доц. д-р Ана Джумалиева, председател на КЗД, запозна госта със спецификата в производството пред българския орган по равнопоставеност. На срещата беше подчертано, че Комисията се е утвърдила като институция с установени от закона широки правомощия за максимална защита от дискриминация и е призната като добър модел на орган за равенство и на европейско ниво. Посочена беше уникалността на ЗЗДискр. Акцент бе даден и на работата по превенцията срещу дискриминацията.

Н.Пр. д-р Мохаммад Сайфи изслуша с особен интерес представянето на дейността на КЗД. Той сподели с болка и загриженост случващото се в Афганистан и благодари на Комисията за отзивчивостта и възможността за помощ и подкрепа при евентуално неравно третиране на афганистански граждани на територията на страната ни.

От страна на КЗД на срещата присъстваха доц. д-р Ана Джумалиева – председател на КЗД, инж. Наско Атанасов – член на КЗД, доц. д-р Надежда Йонкова – главен секретар на КЗД, Лариса Бауере и Виктор Рибарски от отдел АПМС на КЗД.

 

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian