Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Петчленен състав - 2021

Решение 30/2021 г. по преписка 101/2019 г.

Решение 35/2021 г. по преписка 564/2019 г.

Решение 81/2021 г. по преписка 429/2020 г.

Решение 121/2021 г. по преписка 867/2019 г.

Решение 122/2021 г. по преписка 16/2020 г.

Решение 148/2021 г. по преписка 14/2020 г.

Решение 150/2021 г. по преписка 845/2019 г.

Решение 153/2021 г. по преписка 65/2019 г.

Решение 187/2021 г. по преписка 35/2020 г.

Решение 188/2021 г.по преписка 554/2020 г.

Решение 190/2021 г. по преписка 888/2019 г.

Решение 191/2021 г. по преписка 844/2019 г.

Решение 203/2021 г. по преписка 291/2019 г.

Решение 208/2021 г. по преписка 23/2018 г.

Решение 211/2021 г. по преписка 582/2020 г.

Решение 215/2021 г. по преписка 74/2020 г.

Решение 262/2021 г. по преписка 547/2020 г.

Решение 302/2021 г. по преписка 773/2019 г.

Решение 347/2021 г. по преписка 5/2020 г.

Решение 350/2021 г. по преписка 622/2018 г.

Решение 384/2021 г. по преписка 548/2020 г.

Решение 386/2021 г. по преписка 840/2019 г.

Решение 392/2021 г. по преписка 49/2019 г.

Решение 532/2021 г. по преписка 432/2020 г.

Решение 642/2021 г. по преписка 177/2019 г.

Решение 679/2021 г. по преписка 841/2019 г.

Решение 718/2021 г. по преписка 427/2020 г.

Решение 724/2021 г. по преписка 877/2019 г.

Решение 725/2021 г. по преписка 466/2020 г.

Решение 730/2021 г. по преписка 134/2019 г.

Решение 734/2021 г. по преписка 28/2020 г.

Решение 739/2021 г. по преписка 590/2020 г.

Решение 764/2021 г. по преписка 895/2019 г.

Решение 766/2021 г. по преписка 170/2021 г.

Решение 805/2021 г. по преписка 64/2020 г.

Решение 806/2021 г. по преписка 65/2020 г.

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian