Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Експертен форум за социална интеграция на ромската общност

На 29 юли 2015 г. във Велико Търново Комисията за защита от дискриминация (КЗД) и Съюзът на икономистите в България в партньорство с Община Велико Търново организираха експертен форум, на който представители на неправителствени организации, на бизнеса и на образователни институции споделиха опита си в интегрирането на ромските общности. Форумът бе открит от организаторите проф. д-р Кръстьо Петков – председател нас Съюза на икономистите в България (СИБ), и доц. д-р Ана Джумалиева – председател на Комисията за защита от дискриминация. На форума присъства и Милена Христова, съветник по етнически и демографските въпроси на Ивайло Калфин, вицепремиер и министър на труда и социалната политика. Баки Хюсеинов, зам.-председател на КЗД, представи резултатите от национално „Изследване и оценка на влиянието на икономическата криза и бюджетните съкращения върху уязвимите групи” по проект на КЗД, проведено през 2014 г. Добри практики за социално-икономическо включване на ромите бяха представени от СИБ. Представители на Фондация „Земята – източник на доходи” споделиха своя опит в оземляването на ромски семейства. От производствените предприятия„Технокороза“ АД и „Силва маш” ЕООД споделиха добрите резултати от труда, постоянството и дисциплината на специалистите и техническия персонал от ромски етнос.

Беше обърнато внимание и споделен опит в образованието и професионалната реализация на деца от ромската общност.

 

 

 

 

 

 


 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian