Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Представителят на Върховния комисариат за бежанците при ООН в България беше на посещение в КЗД

На 6 юни 2024 г. на посещение в Комисията за защита отдискриминация беше Седа Кузуджу, представител на Върховния комисариат за бежанците при ООН (ВКБООН) в България. Тя беше придружена от Бюлент Пекер, заместник-представител и ръководител на отдел "Закрила", Екатерина Димитрова, сътрудник за връзка с правителството, Михаил Мухлов, стажант "Връзка с правителството и външни отношения".
От страна на КЗД на срещата присъстваха доц. д-р Ана Джумалиева – председател на КЗД, проф. д-р Баки Хюсеинов – зам.-председател на КЗД, проф. д-р Надежда Йонкова – главен секретар на КЗД, Роберт Джераси – председател на Националния съвет на религиозните общности в България и съветник в КЗД, Радослава Мечкюрова – младши експерт в дирекция СПАП, и Георги Генчев – главен специалист в отдел АПМС.
Гостите бяха запознати с основните функции и правомощия на КЗД, с избора на  членовете ѝ, със спецификата на нейното производство и с изградената мрежа от регионални представители. Обърна се внимание на превантивната дейност на Комисията като важен фактор за успех в борбата срещу дискриминацията. Посочиха се оплаквания до КЗД, свързани с бежанци.
Госпожа Седа Кузуджу представи дейността на Върховния комисариат за бежанците при ООН (ВКБООН) в България, като акценти бяха създадените 6 общностни центрове за бежанци в България, грижата за непридружените деца бежанци, грижата и помощите за бежанците с увреждания.
В разговорите се стигна до съгласие, че може да бъде осъществена подходяща форма на партньорство между двете институции с цел развитие на превантивната дейност на КЗД по отношение на уязвимата група бежанци и мигранти.
Председателят на Комисия за защита от дискриминация доц. д-р Ана Джумалиева връчи на госпожа Седа Кузуджу почетен плакет на КЗД.
Гостите посетиха и заседателната зала на Комисията за защита от дискриминация.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian