Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Посещение в КЗД на комисаря по основните права на Унгария

На 29 май 2024 г. в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) на посещение беше д-р Акош Козма, комисар по основните права на Унгария. Той беше придружен от Ченге Борбей, началник на кабинета на комисаря по основните права на Унгария, и Дьорди Шарик, преводач.

Гостите бяха запознати с основните функции и правомощия на КЗД, със спецификата на нейното производство и с изградената мрежа от регионални представители. Обърна се внимание на кампанията „Достъпна България“, на превантивната дейност на Комисията като важен фактор за успех в борбата срещу дискриминацията, както и на редица събития и инициативи на институцията, свързани с превенцията.

Д-р Акош Козма благодари за топлото посрещане и представи дейността на институцията на комисаря по правата на човека на Унгария, която той ръководи.

Бяха обсъдени идеи за бъдещи съвместни инициативи между двете институции.

Председателят на Комисия за защита от дискриминация доц. д-р Ана Джумалиева връчи на д-р Акош Козма почетен плакет на КЗД.

Гостите посетиха и заседателната зала на Комисията за защита от дискриминация.

От страна на КЗД на срещата присъстваха доц. д-р Ана Джумалиева – председател на КЗД, проф. д-р Баки Хюсеинов – зам.-председател на КЗД, Елка Божова – директор на дирекция СПАП, и Кирил Станков, главен специалист в отдел АПМС.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian