Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Регионалният представител на КЗД за Област Разград посети община Кубрат

На 16 май 2024 г. Джейлян Мустафа, регионален представител на КЗД за Област Разград, организира и проведе информационна среща в община Кубрат. На срещата присъстваха медиатори, социални работници и др, Присъстващите бяха запознати със състава и дейността на КЗД. Разяснени бяха защитените от дискриминация признаци в ЗЗДискр. Пояснен беше начинът за сезиране на Комисията. Представени бяха производства и решения на КЗД. Присъстващите бяха уведомени за провежданата безсрочна Кампания „Достъпна България", както нейната цел да осигури достъпна среда за хората с увреждания в страната.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian