Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Регионалният представител на КЗД за Област Шумен посети община Смядово

На 10 май 2024 г. Ива Вълчанова-Йорданова, регионален представител на КЗД за Област Шумен, организира и проведе информационна среща в община Смядово. На срещата присъстваха медиатори, социални работници и хора с увреждания. Присъстващите бяха запознати със състава и дейността на КЗД. Разяснени бяха защитените от дискриминация признаци в ЗЗДискр. Пояснен беше начинът за сезиране на Комисията. Представени бяха производства и решения на КЗД. Присъстващите бяха уведомени за провежданата безсрочна Кампания „Достъпна България", като нейната цел е да осигури достъпна среда за хората с увреждания в страната. Подчерта се, че в рамките на кампанията КЗД провежда самостоятелно оценка на достъпната среда, образува производства и налага предвидените в закона санкции и принудителни административни мерки, за да се гарантира създаването и поддържането на достъпна за хората с увреждания обществена среда.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian