Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Регионалният представител на КЗД за Област Смолян посети община Баните

На 7 май 2024 г. Валя Котелска, регионален представител на КЗД за Област Смолян, организира и проведе приемна и консултация със служители на община Баните. Осъществена беше и информационна среща с Ферат Емин, заместник-кмет на община Баните, както и със служители на общинската администрация.

Присъстващите бяха запознати с компетенциите и правомощията на КЗД, както и с възможностите по ЗЗДискр. за подаване на жалби и сигнали до Комисията. Валя Котелска предостави на общината ЗЗДискр. на хартиен носител.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian