Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Регионалният представител на КЗД за Област Монтана посети община Брусарци

На 23 април 2024 г. Даниела Табакова, регионален представител на КЗД за Област Монтана, съвместно с Ваня Йонова, координатор на КЗД, организира и проведе открита приемна в общинската администрация на град Брусарци, Област Монтана. По време на приемната регионалният представител се срещна с Наташа Михайлова, кмет на общината, кметове и кметски наместници на села от същата община. Табакова представи правомощията и дейността на Комисията, както и ЗЗДискр. и заложените в него защитени признаци. Разяснени бяха редът и начинът за подаване на жалба пред КЗД. Обърна се внимание на подаването на жалба и подписване на декларация по чл. 6, ал. 2, т. 2 от Правилата за производство пред КЗД.

Дадена беше информация за провежданата безсрочна кампания на КЗД "Достъпна България".

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian