Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Регионалният представител на КЗД за Област Смолян посети общините Доспат и Борино

На 22 април 2024 г. Валя Котелска, регионален представител на КЗД за Област Смолян, организира и проведе приемни и консултации със служители на общините Доспат и Борино.

Осъществена беше информационна среща със секретарите на общинините Доспат и Борино - Веселин Калфов и Осман Кафа, както и със служители на общинските администрации.

Присъстващите бяха запознати с компетенциите и правомощията на КЗД, както и с възможностите, които ЗЗДискр. предоставя за подаване на жалби и сигнали до КЗД, с начините, по който това може да бъде направено. Също така беше предоставен ЗЗДискр. на хартиен носител.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian