Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Регионалният представител на КЗД за Област Разград взе участие в регионална среща

Джейлян Мустафа, регионален представител на КЗД за Област Разград, участва в регионална среща "Заедно срещу предразсъдъците и нетолерантността". Форумът беше по проект „Укрепване на ролята на гражданските организации на уязвими общности в България да противодействат на дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от предразсъдъци".

На срещата се обсъждаха следните теми:

1. Прояви на дискриминация - неравностойно третиране спрямо ромите на обществени места.

2. Прояви на дискриминация - неравностойно третиране спрямо ромите в публични институции, включително в училища.

3. Възможности за противодействие и ограничаване на такива прояви.

Обсъдиха се препоръки към местните власти и НПО за по-ефективно взаимодействие срещу проявите на нетърпимост.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian