Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Регионалният представител на КЗД за Област Смолян присъства на семинар

На 29 март 2024 г. Валя Котелска, регионален представител на КЗД за Област Смолян, присъства по покана на Регионален експертно-консултантски и информационен център (РЕКИЦ) "Читалища" - Смолян, на семинар на тема "Иновативно цифрово читалище в 21 век - дигитализация и изкуствен интелект".

На семинара Котелска беше представена от Недялка Мачокова, ръководител РЕКИЦ "Читалища" - Смолян. На събитието присъстваха 52 служители на всички читалища от региона на област Смолян.

Присъстващите бяха запознати с компетенциите и правомощията на КЗД, както и с възможностите, които ЗЗДискр. предоставя за подаване на жалби и сигнали до Комисията.

На организаторите на събитието беше предоставен на хартиен носител ЗЗДискр.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian