Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Подписване на меморандум между КЗД и Българо-еврейския културен институт

На 14.03.2024 г. беше сключен меморандум за сътрудничество между Комисията за защита от дискриминация (КЗД) и Българо-еврейския културен институт.

Меморандумът беше подписан от доц. д-р Ана Джумалиева – председател на КЗД, и г-н Роман Стоянов – основател и председател на Българо-еврейския културен институт.

Със сключения меморандум страните осигуриха рамка на своето сътрудничество за продължаване на техните общи цели и задачи по отношение на защитата на правата на човека, недискриминацията, борбата срещу ксенофобията, антисемитизма и речта на омразата.

Обсъдени бяха бъдещи контакти за работа по съвместни проекти, информационни и образователни дейности, както и други подходящи дейности за превенция на антисемитизма и словото на омразата.

От страна на Комисията за защита от дискриминация на събитието присъстваха доц. д-р Ана Джумалиева – председател на КЗД, проф. д-р Надежда Йонкова – главен секретар на КЗД, Свилена Иванова – началник-отдел „Специализирано производство“, Николай Стоянов – началник-отдел „Управление на собствеността“, Кирил Станков – главен специалист в отдел „Анализ, превенция и международно сътрудничество“, Марта Малетз – младши експерт в отдел „Анализ, превенция и международно сътрудничество“ и Никола Огнянов – главен специалист в отдел „Анализ, превенция и международно сътрудничество“.

От страна на Българо-еврейския културен институт присъства г-н Роман Стоянов – основател и председател на Българо-еврейския културен институт.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian