Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Регионалният представител на КЗД за Област Смолян посети Златоград

На 12 март 2024 г. Валя Котелска, регионален представител на КЗД за Област Смолян, проведе приемна и консултация за служителите на община Златоград. Присъстващите бяха запознати с компетенциите и правомощията на КЗД, с възможностите за подаване на жалби и сигнали до Комисията. Предоставен на хартиен носител беше ЗЗДискр. Котелска проведе и информационна среща със служители на читалище "Просвета–1908" в Златоград. Те също бяха запознати с компетенциите и правомощията на КЗД, както и с възможностите за подаване на жалби и сигнали до органа по равнопоставеност. И тук на хартиен носител беше предоставен ЗЗДискр.

 

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian