Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Регионалният представител на КЗД за Област Монтана посети община Вършец

На 22 ноември 2023 г. Даниела Табакова, регионален представител на КЗД за Област Монтана, проведе открита приемна в Общинска администрация - град Вършец. След приемната Табакова посети Дирекция "Бюро по труда" - Берковица, филиал Вършец. Проведе информационна среща със служители и граждани, които запозна със същността и функциите на КЗД като орган по равнопоставеност. Предостави на хартиен носител Закона за защита от дискриминация, който ще бъде поставен на видно и достъпно място.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian