Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Регионалният представител на КЗД за Област Добрич посети училище в града

По повод 16 ноември – Международен ден на толерантността, в ОУ „Никола Й. Вапцаров" в гр. Добрич се проведе мероприятие по толерантност, организирано от Ширин Касаб, регионален  представител на КЗД за Област Добрич, съвместно с ръководството на училище „Никола Й. Вапцаров". Събитието събра всички ученици на учебното заведение, както и техните класни ръководители и учители. В заключение регионалният представител на КЗД, благодари и поздрави за инициативността, за която се надява, че ще бъде утвърдена не само като добра, а като европейска практика в училищата и детските градини. След мероприятието регионалният представител на КЗД предостави ЗЗДискр., за да бъде поставен на видно място в учебното заведение, като акцентира върху заложените защитени признаци в Закона.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian