Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Регионалният представител на КЗД за Област Шумен посети училище в община Никола Козлево

На 16 ноември 2023 г. Ива Вълчанова-Йорданова посети СУ "Цанко Бакалов Церковски" в общиня Никола Козлево, където беше отбелязан Международният ден на толерантността. С урок на тема "Да бъдем толерантни"   се подчерта  значението на уважението и търпимостта към различията, учениците бяхя запознати с универсалните човешки права, както и с отговорността да се зачитат правата на другите хора. Дискутираха се различни форми на поведение. Разгледана беше толерантността като нетърпимост към насилието и отчуждаването, както и като недискриминация. Класифицирана беше дискриминацията като нееднакво отношение към различни групи от хора в обществото. Регионалният представител на КЗД препоръча Законът за защита от дискриминация да бъде поставен на видно място в сградата на училището. Връчи регламента за ХI международен литературен ученически конкурс на Алеф "Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена".

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian