Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Регионалният представител на КЗД за Област Разград посети общините Цар Калоян и Завет

На 10 ноември 2023 г. Джейлян Мустафа, регионален представител на КЗД за Област Разград, организира и проведе приемна в гр. Цар Калоян. Проведена беше и информационна среща. По време на срещата бяха представени дейността и основните функции на КЗД. Планирани бяхя бъдещи работни срещи с групи и граждани от региона. Обсъдиха се възможности за организиране на информационни мероприятия.

На 15 ноември 2023 г. Джейлян Мустафа организира и осъществи и приемна в гр. Завет. Направена беше презентация на Комисията за защита от дискриминация и Закона за защита от дискриминация пред гражданите, посетили приемната. Присъстващите бяха информирани за компетенциите и правомощията на Комисията за защита от дискриминация. Беше обяснено как се подава жалба или сигнал към КЗД.

 


 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian