Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Посещение в КЗД студенти, специалност "Право" от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

На 23 ноември 2023 г. на посещение в Комисията за защита от дискриминация бяха студенти oт специалност "Право" от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, в който от тази година съобразно утвърдения учебен план на Юридическия факултет, се провеждат учебни занятия по избираемата дисциплина „Правен режим на защитата от дискриминация". Студентите бяха придружени от водещите преподаватели по специалността гл. ас. д-р Благой Делиев и ас. Тодор Рогошев.

В рамките на деня студентите бяха запознати с дейността на Комисията за защита от дискриминация като единствен орган по равнопоставеност в България, като взеха участие и в професионален обучителен семинар. Обучението беше с практическа насоченост към спецификите на производството пред Комисията,

Освен участие в обучението бъдещите юристи имаха възможност да посетят откритите заседания на Комисията. От страна на Комисията на събитието участие взеха доц. д-р Ана Джумалиева – председател на КЗД, проф. д-р Надежда Йонкова – главен секретар на КЗД, Елка Божова – директор на дирекция СПАП, Свилена Иванова – началник на отдел „Специализирано производство“, Виктория Миланова – началник „АПМС“ и Елица Стаменова – главен специалист IT.

 


 


 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian