Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Регионалният представител на КЗД за Област Стара Загора посети общините Чирпан и Братя Даскалови

На 07 ноември 2023 г. Емилия Господинова, регионален представител на КЗД за Област Стара Загора, проведе информационна среща в Клуб на пенсионера "Вяра , Надежда и Любов" в Чирпан.

На срещата Емилия Господинова запозна присъстващите с правомощията и дейността на Комисията, представен беше ЗЗДискр. и заложените в него защитени признаци. Разяснения бяха дадени относно начините за подаване на жалба до КЗД при наличие на дискриминация в различните сфери на обществения живот.

Присъстващите бяха уведомени за провежданата от Комисията за защита от дискриминация безсрочната кампания „Достъпна България" .

След приемната се проведе среща с Петко Минчев - координатор на КЗД в Община Чирпан. Господин Минчев беше запознат с конкурса на Център " Алеф".

На 09 ноември 2023 г. Емилия Господинова проведе информационна среща в Народно читалище "Пейчо Минев" в село Братя Даскалови. На срещата присъстващите бяха запознати с правомощията и компетенциите на КЗД, представен беше ЗЗДискр., начинът за сезиране на Комисията и функциите на регионалния представител.

След това Господинова се срещна координатора на КЗД и секретар на общината Мануела Делчева. Госпожа Делчева беше запозната с конкурса на Център " Алеф". Подчерта се, че сградата на община Братя Даскалови вече е с нов облик - санирана, боядисана,сменена дограма, нови рампи за достъп на гражданите.

 


 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian