Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Експерти на Съвета на Европейския консултативен комитет по Рамковата конвенция за Защита на националните малцинства на посещение в КЗД

Днес, на международния ден на толерантността, 16 ноември 2023 г., в Комисията за защита от дискриминация експерти на Съвета на Европейския консултативен комитет по Рамковата конвенция за Защита на националните малцинства направиха мониторингово посещение.

По време на посещението доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация, представи дейността на институцията. Интерес, от страна на експертите бяха производствата по признаците етническа принадлежност и раса. Доц. д-р Джумалиева запозна експертите с проблемите с липсата на функционален имунитет на членовете на комисията.

От страна на Комисията за защита от дискриминация, на срещата присъстваха, проф. д-р Надежда Йонкова, главен секретар на комисията, Елка Божова, директор на дирекция “Специализирано производство, анализ и превенция”, Свилена Иванова, началник на отдел “Специализирано производство” и Виктория Миланова, началник на отдел “Анализ, превенция и международно сътрудничество”. От Съвета на Европейския консултативен комитет по Рамковата конвенция за Защита на националните малцинства, присъстваха, Петра Ротер, председател на Консултативния комитет и национален директор на европейски магистрати по права на човека и демокрацията, Клаус Пойер, член на Консултативния комитет и професор по публично право и политически науки в университета в Гранц и Люсин Дрампиен, от секретариата на Съвета на Европейския консултативен комитет по Рамковата конвенция за Защита на националните малцинства.

 


  

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian