Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Проф. д-р Фади Дау изнесе публична лекция в КЗД на тема: „Приобщаващо гражданство за междурелигиозен мир и човешко братство“

На 13 ноември 2023 г., по покана на председателя на Комисията за защита от дискриминация доц. д-р Ана Джумалиева, проф. д-р Фади Дау - изпълнителен директор на Globethics – международна неправителствена организация, която работи за интегриране на етиката в обществото изнесе публична лекция на тема: “Приобщаващо гражданство за междурелигиозен мир и човешко братство”.

Проф. Фади Дау беше придружен от г-н Венцеслав Събев - вицепрезидент на Геостратегическа обсерватория на Женева и съветник на GLOBETHICS за Регион Европа и Централна Азия.

На събитието присъстваха г-н Ведат Ахмед - председател на Висшия мюсюлмански съвет, проф. д.ик.н. Стоян Денчев – председател на настоятелството на Университета по библиотекознание и информационни технологии,  проф. д-р Тереза Тренчева - заместник-ректор по научната дейност и международното сътрудничество на УНИБИТ, гл. ас д-р Евелина Здравкова от УНИБИТ, г-н Робърт Джераси - Председател на Национално сдружение на религиозните общности в България и проф. д-р К. Нушев от Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

От страна на Комисията за защита от дискриминация присъстваха г-жа Златина Дукова - член на КЗД, проф. Надежда Йонкова - главен секретар, г-жа Жасмина Милушева - директор на дирекция „Административно-правно обслужване“, г-жа Елка Божова – директор на дирекция „Специализирано производство, анализ и превенция“, г-жа Свилена Иванова – началник на отдел „Специализирано производство“, г-жа Виктория Миланова – началник на отдел „Анализ, превенция и международно сътрудничество“ както и много служители на комисията.

По време на лекцията проф. Фади Дау изтъкна, че със съществуването на Комисията за защита от дискриминация в Република България защитава културно-религиозното разнообразие в страната. По негови думи Комисията се явява стълб на различните етноси, които живеят заедно и взаимно се обогатяват. В лекцията си той посочи, че солидарността, която проявява българският народ прави възможно взаимното съществуване и добросъседството на различни религии у нас.

Проф. Фади Дау е автор на редица книги. Преподавал по геополитика на религиите. Като признат международен експерт в сферата на междурелигиозния и междукултурен диалог, той е бил и медиатор в преговори в Близкия изток, Северна Африка и Югоизточна Азия. През 2020 г. получава наградата Elevate Prize for global thinkers and change-makers.

Фондацията, която ръководи - Globethics е със седалище в Женева и има повече от 130 представителства в различни държави в света и седем институционални представителства в различни точки на света, включително Африка, Азия, Южна и Северна Америка. Фондацията е координатор на Международния консорциум по Етика във висшето образование. Организацията разполага и с най-богатата онлайн библиотека по въпросите на етиката (с над 3 милиона заглавия), която включва различни културни, религиозни и философски етични традиции. През 2021 г. Globethics получава акредитация от Европейската Агенция за висше образование като център за дистанционно обучение.

По време на събитието се подписа и Меморандум за сътрудничество между Комисията за защита от дискриминация и фондация Globethics.

 

 

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian